chống thấm mặt trong tường chắn

Chống thấm ngược tường chắn

Vật tư sử dụng bao gồm:
Vữa Sika Latex TH
Sika topseal 107
Sika Grout
Sika Waterplug


Phạm vi:
Sửa chữa và chống thấm mặt trong tường chắn bằng vữa trộn sẵn và hỗn hợp polyme cải tiến trộn tại công trường.

I. VẬT LIỆU

Vữa cải tiến Sika Latex Làm phẳng sơ bộ bề mặt bê tông gồ ghề.
Sikatop 107 Seal Vữa chống thấm polymer và silicafume cải tiến.
Sikagrout 212 – 11 Chặn nước bị rò rỉ nếu có yêu cầu.
Sika 102 water plug Chặn nước bị rò rỉ nếu có yêu cầu.

II. ĐIỀU KIỆN NỀN BÊ TÔNG

· Tất cả bề mặt bê tông hiện hữu phải được làm sạch bằng vòi nước và phải kiểm tra không bị rò rỉ nước. Những nơi bị rò rỉ nước cần được đánh dấu trước khi liên hệ phòng Kỹ Thuật của công ty Sika để được hướng dẫn hoặc hỗ trợ thêm. Dùng chất chặn nước Sika 102 và Sikagrout 212-11 để chặn những nơi bị rỉ nước trước khi thi công vữa Sika Latex.
· Thi công chất kết nối và vữa trộn tại công trình Sika Latex (theo như hướng dẫn trong Bản Chi Tiết Kỹ Thuật Sika Latex) lên bề mặt bê tông nhám để tạo bề mặt thích hợp để thi công lớp phủ chống thấm.

III. LỚP PHỦ CHỐNG THẤM

· Thi công hai lớp Sikatop Seal 107 (mật độ khoảng 1.5 kg/m2/lớp) với độ sệt như vữa lên bề mặt bê tông đã được bão hòa bằng chổi lông cứng hoặc máy phun vữa ướt và để cho sản phẩm khô 4-8 giờ. Thi công bằng bay lớp thứ hai để đạt bề mặt hoàn thiện phẳng.