Băng cản nước PVC Waterstop là sản phẩm sản xuất bằng nhựa PVC. Sản phẩm là một phần của kết cấu bê tông bền vững, băng cản nước PVC được xem như là một hàng rào vật lý dùng để chống thấm tại các mạch ngừng bê tông. Được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau dùng cho từng vị trí chịu áp lực thấm nước từ thấp đền cao.

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC O200

Giá bán:90.000

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC O250

Giá bán:105.000

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC O320

Giá bán:176.000
Giá bán:Liên hệ

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC V200

Giá bán:75.000

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC V150

Giá bán:60.000

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC V250

Giá bán:99.000

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC V320

Giá bán:143.000

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC Sika Waterbar

Giá bán:Liên hệ
Giá bán:140.000
Giá bán:75.000