Băng cản nước PVC Waterstop là sản phẩm sản xuất bằng nhựa PVC. Sản phẩm là một phần của kết cấu bê tông bền vững, băng cản nước PVC được xem như là một hàng rào vật lý dùng để chống thấm tại các mạch ngừng bê tông. Được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau dùng cho từng vị trí chịu áp lực thấm nước từ thấp đền cao.

Giá bán:90.000
Giá bán:105.000
Giá bán:176.000
Giá bán:75.000
Giá bán:60.000
Giá bán:99.000
Giá bán:143.000
Giá bán:3.410.0006.700.000