phụ gia đông kết nhanh, phụ gia hóa dẻo, siêu hóa dẻo, phụ gia chống thấm cho bê tông, phụ gia chống ăn mòn, chống xâm thực bê tông, phụ gia trợ bơm, kéo dài thời gian ninh kết, phụ gia sản xuất bê tông đúc sẵn, phụ gia tăng cường độ cứng, tạo độ chảy cho bê tông.