phụ gia đông kết nhanh, phụ gia hóa dẻo, siêu hóa dẻo, phụ gia chống thấm cho bê tông, phụ gia chống ăn mòn, chống xâm thực bê tông, phụ gia trợ bơm, kéo dài thời gian ninh kết, phụ gia sản xuất bê tông đúc sẵn, phụ gia tăng cường độ cứng, tạo độ chảy cho bê tông.

Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ

Phụ gia bê tông

Phụ gia bê tông Sikament R4

Giá bán:100.000
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:525.000
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ

Phụ gia bê tông

Plastiment R

Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ

Phụ gia bê tông

POZZOLITH 300R

Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ

Phụ gia bê tông

RHEOBUILD 1000

Giá bán:Liên hệ

Phụ gia bê tông

RHEOBUILD 555

Giá bán:Liên hệ

Phụ gia bê tông

RHEOBUILD 561

Giá bán:Liên hệ