Masterflex 610 – Thanh cao su trương nở

MASTERFLEX 610 là thanh cao su trương nở, sử dụng ngay tại các khe nối cho mục đích chống thấm. Được chế tạo từ cao su tổng hợp kết hợp cao su tự nhiên và một loại polyme thủy trương đặc biệt, vật liệu sẽ trương nở thể tích để trám kín khe khi gặp nước.

Xuất sứ : BASF

Mô tả

MASTERFLEX 610 Thanh cao su trương nở cho khe nối  là thanh cao su giãn nở, sử dụng ngay tại các khe nối cho mục đích chống thấm. Được chế tạo từ cao su tổng hợp kết hợp cao su tự nhiên và một loại polyme thủy trương đặc biệt, vật liệu sẽ trương nở thể tích để trám kín khe khi gặp nước.

TOP Call Now Button