DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ PHỤC HỒI CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG

Xử lý vết nứt bê tông bằng keo Sika

Xử lý vết nứt bê tông với bề rộng không quá 5 mm sử dụng [...]

BƠM HỒ DẦU GỐC XI MĂNG

Phạm vi Bơm hồ dầu gốc xi măng: Bơm hợp chất xi măng – nước [...]

Sửa chữa vết nứt bê tông kết cấu

BƠM VÀO VẾT NỨT ĐỂ SỬA CHỮA KẾT CẤU BÊ TÔNG Phạm vi: Sửa chữa [...]