Sản xuất gia công và lắp đặt các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ cho các ngành, xây dựng, cầu cảng, chi tiết máy, cao su chịu dầu, chịu nhiệt, kháng hóa chất, bọc các lô trục cao su, các sản phẩm cao su giảm chấn động, chặn xe, cao su ốp cột, ốp tường, các sản phẩm cao su theo yêu cầu…