Cục cao su chặn xe chữ A

Cục cao su chặn xe chữ A là sản phẩm được dùng để cố định các vị trí đậu xe, giúp cho việc đậu xe trật tự hơn.

Mô tả

Cục cao su chặn xe chữ A là sản phẩm được dùng để cố định các vị trí đậu xe, giúp cho việc đậu xe trong các tầng hầm để xe được an toàn và trật tự hơn. Cục cao su chặn xe chữ A được gắn cố định xuống sàn bê tông bằng bu lông. Sàn phẩm cần phải có trong các tầng hầm, bãi đỗ xe công nghiệp.

TOP Call Now Button