Phụ gia dạng sợi nano Merck fiber là vật liệu mới được sản xuất từ các vật liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường, Sản phẩm sợi  được tạo ra từ nguyên liệu thực vật tự nhiên, tái tạo, chẳng hạn như ngũ cốc và sợi trái cây, gỗ và cellulose có nguồn gốc. là vật liệu sáng tạo, thay thế cho nhiều dạng sợi truyền thống như sợi thủy tinh, amiang…(là vật liệu được khuyến cáo là nguy hiểm). Phụ gia sợi nano Merck fiber là công nghệ “sợi xanh” mở ra một tương lai công nghệ vật liệu đầy triển vọng.