Phạm vi :
Sử dụng tác nhân kết nối xi măng epoxy và vữa polyme cải tiến để sửa chữa dầm bê tông bị hư hỏng (với cốt thép bị ăn mòn và lộ thiên)

I. CHUẨN BỊ CẠNH VÀ ĐIỀU KIỆN BỀ MẶT CỦA BÊ TÔNG

Loại bỏ những vùng bê tông yếu hoặc bị rổ lỗ ong bằng cơ khí.
· Tại vị trí cạnh, cắt sâu 10 mm vuông góc với bề mặt bê tông để vật liệu sửa chữa kết dính tốt .
· Hình dạng để sửa chữa phải đơn giản, tốt nhất là cạnh thẳng và góc.
· Bề mặt bê tông phải sạch, không dính bám những cốt liệu dễ bong tróc và những vùng bê tông rổ lỗ ong phải loại bỏ.
· Làm ướt bề mặt bê tông cho đến khi bão hòa, nhưng không để đọng nước.

II. CHẤT KẾT NỐI VÀ LỚP CHỐNG ĂN MÒN

– Sika Top Armatec 110 Epocem
· Lắc mạnh thành phần A và thành phần B trước khi mở. Đổ cả hai vào thùng trộn thích hợp và trộn khoảng 30 giây.
· Thêm từ từ thành phần C trong khi vẫn tiếp tục trộn hỗn hợp. Trộn trong vòng 3 phút bằng cần trộn điện tốc độ chậm (250 vòng/phút) để giảm thiểu không khí xâm nhập.
· Để yên 5 đến 10 phút cho đến khi hỗn hợp có độ chảy chậm và quét được.
· Dùng cọ cứng thi công Sika Armatec 110 lên bề mặt bê tông và lên cốt thép đã cạo sạch rỉ. Để có kết quả tốt, phải thi công lớp kết nối kỹ để đảm bảo phủ kín đều bề mặt không bằng phẳng với liều lượng 1,5 kg/m2 cho mỗi lớp.
· Để khô từ 2 – 3 giờ (ở nhiệt độ môi trường 20oC) sau đó thi công lớp thứ 2 tương tự như lớp thứ nhất.
· Để khô trong thời gian tương tự.
– Sika Monotop R
· Trộn vữa sữa chữa Sika Monotop R theo bản hướng dẫn kỹ thuật
· Thi công lớp Sika Monotop R lên lớp kết nối Sika Armatec 110 bằng bay với độ dày không quá 20 mm. Nếu chiều sâu nơi sửa chữa hơn 20 mm, phải thi công thành nhiều lớp, thời gian bảo dưỡng giữa 2 lớp từ 6 giờ đến 3 ngày.
· Bảo dưỡng 3 ngày bằng tấm nhựa, bao bố ẩm hoặc chất bảo dưỡng đã được phê duyệt.

III. VỮA SỬA CHỮA/ LỚP TRÁT

Hạng mục Mô tả Mật độ tiêu thụ trên lý thuyết
SikaTop Armatec 110 Epocem Vữa kết nối epoxy xi măng và ngăn chặn sự ăn mòn 3 thành phần Dùng như vữa kết nối: 1.5 kg/m² thi công 1 lớp.
Dùng như vữa ngăn chặn sự ăn mòn: 4 kg/m² thi công 2 lớp
Sika Monotop R Vữa sửa chữa 1 thành phần ~ 1.87 kg/lít vữa