Chống thấm tầng hầm bằng Sika

Phạm vi chống thấm tầng hầm bằng Sika

Khái niệm về chống thấm tầng hầm bằng cách sử dụng bê tông chống thấm cùng với các hệ thống/sản phẩm trám khe thích hợp.
Việc sử dụng Silica Fume kết hợp với chất phụ gia siêu dẽo đã qua một quá trình nghiên cứu và thực hiện và với đầy đủ tài liệu và từ hơn 5 năm qua đã được sử dụng thành công tại nhiều công trình lớn trong khu vực nầy.

Một số đề nghị chống thấm tầng hầm bằng Sika

· Dùng “Hệ thống chống thấm của Sika” đổ bê tông tại những nơi cần chống thấm.
· Theo phương pháp nầy bê tông sẽ có phụ gia chống thấm Sika trong toàn bộ chiều dày của lớp bê tông tầng hầm chứ không phải chỉ ở bề mặt của bản sàn.
“Hệ thống chống thấm bên trong của Sika” bao gồm
Phụ gia/ chất hổ trợ bê tông
· Sikament 2000AT hoặc Phụ gia siêu hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết Sikament R4 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C-494 loại G
· Sikacrete PP1 Phụ gia gốc Silica Fume.
Liều lượng
· Sikament 2000AT hoặc 1,0 – 1,2 % theo trọng lượng xi măng.
Sikament R4
· Sikacrete PP1 5,0 % theo trọng lượng xi măng, điển hình khoảng
20 kg cho m3 bê tông. Cấp phối bê tông
· Chúng tôi xin đính kèm theo đây cấp phối thử nghiệm để tham khảo.
· Cấp phối thực tế phải được thiết lập khi thử nghiệm tại phòng thí nghiệm.

CẤP PHỐI BÊ TÔNG ĐỀ NGHỊ
Mác bê tông: Mác 300 (30 MPa)
Xi măng 400 kg
Cát Tỉ lệ Cát/ Cát + Đá 0.4 – 0.43
Đá ¾” Tỉ lệ Cát/ Cát + Đá 0.4 – 0.43
Nước Tỉ lệ Nước/ Xi măng < 0.45
Sikacrete PP1 20 kg
Sikament R4 hoặc 1.0 – 1.2 % theo trọng lượng xi măng
Sikament 2000AT
Độ sụt 12.5 2.5 cm (tại hiện trường)
Chú ý:

 1. Cấp phối thực tế được thiết lập phải dựa vào thử nghiệm tại phòng thí nghiệm.
 2. Liều lượng của Sikacrete PP1 không được ít hơn 20 kg / m3

CHI TIẾT NỐI VÀ TRÁM

 1. Tại mạch ngừng:
  · Sika Waterbar Grey là băng chặn nước bề mặt và bên trong bằng PVC đàn hồi được đặc biệt thiết kế để trám khe nối thi công.
  · Sika Hydrotite CJ type là vật liệu trương nở khi gặp nước, được dùng như vật liệu chặn nước dể lặp đặt. Trước khi thi công Sika Hydrotite CJ type, bề mặt bê tông phải sạch không dính các thành phần bong tróc, bụi, rổ tổ ong và bị đọng nước. Sika Hydrotite CJ type được dán vào bê tông bằng SikaSwell-S2. Việc chuẩn bị bề mặt bê tông cho các mạch ngừng là điều rất quan trọng trước khi tiếp tục đổ bê tông phần tiếp theo. Có thể dùng phụ gia làm chậm ninh kết bề mặt Rugasol C để tạo bề mặt bê tông nhám cho mạch ngừng.
 2. Khe co giãn:
  · Sika Waterbar Yellow là băng chặn nước bề mặt hoặc bên trong bằng PVC đàn hồi.
  · Sikaflex Construction (J), chất trám khe polyurethane một thành phần chất lượng cao được dùng để trám mặt ngoài “nhìn thấy được” của khe co giãn. Sika Primer 3 được thi công trên bề mặt bê tông trước khi thi công Sikaflex Construction (J),.
 3. Chống thấm cho ống xuyên qua bê tông:
  · Tại vị trí ống xuyên qua bê tông, trước khi đổ bê tông ít nhất 12 giờ, dùng súng bơm Sika Swell S2, đầu vòi có đường kính 10-15mm, bơm 2 vòng quanh ống, khoảng cách giữa 2 vòng là 50 mm và lưu ý phần bê tông bao phủ phải lớn hơn 100mm.
 4. Lổ hổng trên sàn và tường
  · Lắp đặt Hydrotite vào giữa sàn bê tông hoặc tường và lấp đầy hốc bằng Sikagrout 214-11 vữa gốc ximăng không co ngót.
 5. Chống thấm khung cột xuyên qua bản:
  · Dùng súng bơm 3 vòng Sika Swell -S2 đường kính 10mm, bơm chung quanh cột: vòng thứ nhất cách lớp mặt dưới của bản bê tông 200mm, vòng thứ 2 ở giữa bản bê tông và vòng thứ 3 cách mặt trên của bản bê tông 200mm.
 6. Bu lông neo vào tường:
  · Bơm Sika Swell -S2 bằng súng chung quanh bu long neo ở vị trí10mm và 100mm từ bề mặt bê tông.
 7. Cốt thép xuyên giữa bê tông chống thấm và bê tông thường.
  · Dùng súng bơm Sika Swell S2 bơm xung quanh cốt thép sẽ ở phần bê tông chống thấm, ở vị trí 100mm từ bề mặt tường.
 8. Tại mạch ngừng, Vị trí ống xuyên bê tông, khe co giãn, lỗ hổng.
  (Chi tiết bản vẽ đính kèm khi khách có nhu cầu)