Băng chặn nước tppc waterstop V 20

Mô tả

Băng chặn nước tppc waterstop V 20 là sản phẩm dùng cho mạch ngừng thi công, được thiết kế mỏng và gọn hơn các sản phẩm băng cản nước V20 phổ biến trên thị trường hiện có. Căn cứ vào các luật và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD . Băng cản nước tppc waterstop v20 phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để lưu hành trên thị trường băng cản nước và được chứng nhận hợp quy.

Băng chặn nước tppc waterstop V20 được sử dụng để chống thấm các mạch ngừng bê tông trong xây dựng.

TOP Call Now Button