TRÁM KHE CÓ KHẢ NĂNG GIÃN NỠ CAO CHO BỂ NƯỚC UỐNG

TRÁM KHE CÓ KHẢ NĂNG GIÃN NỠ CAO CHO BỂ NƯỚC UỐNG

Phạm vi
Dùng chất trám khe polyuretan, một thành phần, đàn hồi vĩnh viễn cho các khe tiếp xúc nước uống.
Lĩnh vực sử dụng
Trám khe co giãn nằm ngang hoặc thẳng đứng cho nhà máy xử lý nước uống và bể nước uống.

Vật liệu
Sikaflex PRO-2HP: Chất trám khe một thành phần gốc polyurethane
Sika Primer 3: Chất quét lót cho Sikaflex thi công lên cả bề mặt khô và ẩm.

Mật độ tiêu thụ
Sikaflex PRO-2HP: khoảng 100 ml hoặc 130 g/m đối với khe
10 mm x 10 mm
Sika Primer 3: khoảng 5 g/m đối với khe 10 mm x 10 mm

Hình dạng khe
Khả năng co giãn = 25% chiều rộng trung bình của khe
Tỉ lệ rộng : sâu = 1 : 1 (cho khe rộng đến 10 mm)
Tỉ lệ rộng : sâu = 2 : 1 (cho khe rộng hơn 10 mm)
Chiều rộng tối thiểu của khe = 10 mm

Sản phẩm liên quan

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC Sika Waterbar

Giá bán:Liên hệ

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC O200

Giá bán:90.000
Giá bán:140.000
Giá bán:Liên hệ

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC V200

Giá bán:75.000
Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ

Băng cản nước PVC

Băng cản nước PVC O320

Giá bán:176.000