Chống thấm cho sê nô máng xối

Phạm vi

Chống thấm sê nô máng xối: Hệ thống chống thấm cho máng xối bao gồm màng dung dịch bitum polyme cải tiến và vữa có trộn thêm nhũ tương.

I. CHUẨN BỊ CHO VIỆC CHỐNG THẤM SÊ NÔ MÁNG XỐI

A. Vật liệu

 • Xi măng OPC
 • Cát: Phải sàng để loại bỏ các vật liệu lớn hơn 5mm và tạp chất
 • Sản phẩm Sika:

· Sikaproof Membrane: màng phủ nhũ tương bitum gốc nước, đàn hồi cao được sử dụng như lớp chống thấm giữa sàn mái bê tông và vữa chống thấm Sika Latex. Nó hoạt động như một tấm phủ đàn hồi cho phép lớp vữa Sika Latex biến dạng vì nhiệt độc lập với tấm sàn bê tông bên dưới.

· Sika Latex: Nhũ tương cao su tổng hợp được dùng như phụ gia cho vữa xi măng cho những nơi cần chống thấm và bám dính tốt.

· Antisol S hoặc Antisol E (cho những bề mặt không cần xử lý thêm): hợp chất bảo dưỡng thi công lên bề mặt vữa Sika Latex.

· Sika Primer 3: sử dụng như chất kết nối giữa bề mặt bê tông và chất trám khe polyurethane.

· Sikaflex Construction (J): Chất trám khe một thành phần đàn hồi vĩnh viễn gốc polyurethane được dùng để trám khe co giãn khi kích thước của sàn mái lớn hơn 3m.

B. Dụng cụ

· Máy trộn vữa xi măng

· Bay thép dùng cho công tác hoàn thiện.

· Máy móc và các dụng cụ khác cho công tác chống thấm cho những nơi cần thiết.

C. CHUẨN BỊ BỀ MẶT

· Tất cả bê tông yếu và không đặc chắc phải bị loại bỏ bằng các phương tiện cơ học và sửa chữa để tạo bề mặt bằng phẳng.

· Bê tông phải được làm sạch và không bị bụi, dầu nhớt hoặc các thành phần bong tróc khác và phải khô trước khi thi công lớp chống thấm Sikaproof Membrane.

· Sàn mái bê tông hiện hữu sẽ được thi công lớp chống thấm phải có cường độ không dưới 20 Mpa.

II. QUI TRÌNH THI CÔNG

 1. Thi công lớp Sikaproof Membrane thứ nhất (pha với 20-50% nước) lên bề mặt bê tông khô bằng cọ hoặc bằng cách phun. Mật độ thi công khoảng 0.3 kg/m2 cho lớp đầu tiên và 0.6 kg/m2 cho các lớp tiếp theo.
 2. Để cho lớp lót khô trước khi thi công các lớp tiếp theo.
 3. Các lớp kế tiếp không được pha loãng. Để cho Sikaproof Membrane khô hoàn toàn trước khi thi công lớp khác.
 4. Thi công tối thiểu 3 lớp Sikaproof Membrane để đạt tính chống thấm tốt.
 5. Vữa chống thấm Sika Latex sẽ được thi công lên lớp Sikaproof Membrane trên cùng sau khi đã thi công được 3 giờ. Trộn Sika Latex theo như hướng dẫn trong Bản Chi Tiết kỹ thuật với liều lượng 50 lít cho 1m3 vữa với tỉ lệ cát/xi măng là 3:1 theo khối lượng.
 6. Tốt nhất nên hoàn thiện bề mặt vữa Sika Latex bằng bay thép.
 7. Sau khi hoàn thiện bề mặt vữa Sika Latex thì bề mặt cần được phun ngay một lớp Antisol S hoặc Antisol E (cho những bề mặt không cần xử lý thêm)

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Đại Bản

 • Địa chỉ: 32 Lê Duy Nhuận, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • HOTLINE: 090 390 75 63
 • EMAIL: tudaiban@gmail.com

Bài viết liên quan