CHỐNG THẤM CHO HỒ NƯỚC UỐNG

Phạm vi chống thấm hồ nước uống

Chống thấm mặt trong hồ nước uống bằng bê tông với vữa xi măng epoxy + lớp phủ gốc xi măng.

Xem thêm các sản phẩm chống thấm tại đây

I. KẾT CẤU BÊ TÔNG MỚI

· Dùng Sikament 2000AT hoặc Sikament R4 (phụ gia bê tông giảm nước hiệu quả cao và làm chậm thời gian đông kết), liều lựơng 0.6-0.8 lít/100 kg xi măng, và Plastocrete N (phụ gia chống thấm cho bê tông) với liều lượng 0.4 lít /100 kg xi măng.

II. KHE NỐI THI CÔNG

· Sika Waterbar Grey là chất chặn nước bề mặt và bên trong bằng PVC đàn hồi được thiết kế đặc biệt để trám khe nối thi công.

· Sika Hydrotite CJ type là vật liệu trương nở khi gặp nước được dùng như vật liệu cản nước. Trước khi thi công Sika Hydrotite CJ type bề mặt bê tông phải không dính bụi, thành phần bong tróc, rỗ tổ ong và không bị đọng nước. Sika Hydrotite CJ type được dán lên bề mặt bê tông bằng SikaSwell S2 (mật độ tiêu thụ của SikaSwell S2 vào khoảng 30-50 ml cho mỗi m Sika Hydrotite CJ).

· Việc chuẩn bị bề mặt cho khe nối thi công là điều cần thiết trước khi đổ bê tông phần tiếp theo. Có thể sử dụng phụ gia ức chế ninh kết bề mặt Rugasol C để tạo bề mặt nhám cho khe nối thi công.

III. KHE CO GIÃN

· Sika Waterbars Yellow là chất chặn bên trong và bề mặt bằng PVC đàn hồi.

· Sikaflex Pro 2HP là chất trám khe polyurethane một thành phần chất lượng cao được dùng để trám mặt ngoài khe co giãn. Sika Primer 3 được dùng trên nền bê tông trước khi thi công Sikaflex Pro 2 HP.

IV. PHẦN XUYÊN QUA/NHÔ RA KHỎI KẾT CẤU BÊ TÔNG MỚI

· SikaSwell S2 đặc biệt thích hợp và dễ sử dụng để trám phần nhô ra hoặc đường ống/đường dẫn xuyên qua kết cấu bê tông mới.

· Kích cỡ SikaSwell S2 tùy thuộc vào độ dày của bê tông và kích cỡ lớn nhất của cốt liệu.

V. DẶM VÁ BỀ MẶT BÊ TÔNG

· Việc sửa chữa dặm vá kết cấu bê tông phải được thực hiện bằng cách dùng chất kết nối Sika Monotop 610 (hoặc Sikadur 732 như là chất kết nối để dặm vá lỗ bu lông neo) và vữa sửa chữa Sika Monotop R, tham khảo phương pháp “ Sửa chữa bê tông rổ tổ ong”.

· Khi độ ẩm của bê tông cao hơn 4% (giới hạn tối đa để có thể thi công sơn phủ epoxy), cần phải thi công một lớp Sikagard 75 EpoCem, lớp này sẽ hoạt động như là một lớp ngăn độ ẩm.

· Sikagard 75 Epocem còn có thể được dùng như là lớp phủ trám các lỗ hổng trong bê tông và làm phẳng bề mặt không bằng phẳng.

· Thi công Sikagard 75 Epocem bằng dao và bay với mật độ như sau:

4 kg/m2 khi dùng như lớp ngăn độ ẩm

1.2 đến 2.0 kg/m2 khi dùng như lớp phủ trám

· Thời gian bão dưỡng Sikagard 75 Epocem là 24 giờ.

· Nếu có dấu hiệu bị nứt thì phải sửa chữa và trám kín trước khi thi công Icosit TW 450

IV. LỚP PHỦ CHỐNG THẤM GỐC EPOXY:

Thi công bằng tay

· Thi công lớp Icosit TW 450 thứ nhất lên trên bề mặt bê tông khô, đặc chắc không dính bụi và dầu nhớt hoặc lên Sikagard 75 Epocem đã được bảo dưỡng bằng con lăn với mật độ 0.25 kg/m2.

· Bảo dưỡng lớp Icosit TW 450 thứ nhất trong 5 giờ

· Thi công lớp Icosit TW 450 thứ hai bằng con lăn với mật độ 0.25 kg/m2.

· Bảo dưỡng lớp thứ hai trong 5 giờ

· Thi công lớp Icosit TW 450 thứ ba bằng con lăn với mật độ 0.25 kg/m2.

· Bảo dưỡng lớp thứ ba trong 5 giờ trước khi chạm vào lớp sơn phủ và 7 ngày trước khi cho tiếp xúc với nước uống.

Thi công bằng thiết bị phun không có không khí

· Thi công Icosit TW 450 bằng thiết bị phun không có không khí cần các yêu cầu sau:

Áp lực phun : tối thiểu 180 bars

Nòng phun: 0.53 – 0.66 mm

Góc phun: 40 – 80

· Phải bảo đảm Icosit TW 450 được cung cấp liên tục vào trong thiết bị phun.

· Có thể thi công Icosit TW 450 thành một lớp với độ dày 0.6 kg/m2 nếu cần, độ dày 0.4 mm và mật độ 0.75 kg/m2 nếu độ dày yêu cầu khi khô là 0.5 mm

· Bảo dưỡng Icosit TW 450 khô hoàn toàn ít nhất 8 ngày ở nhệt độ 30oC và 14 ngày ở 20oC trước khi cho nước uống vào bồn.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Đại Bản

  • Địa chỉ: 32 Lê Duy Nhuận, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • HOTLINE: 090 390 75 63
  • EMAIL: tudaiban@gmail.com

Bài viết liên quan