Sơn sàn bê tông nhà xưởng

QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN EPOXY HỆ THỐNG 1 LỚP LÓT VÀ 2 LỚP PHỦ CÓ MÀU

I. CÁC YÊU CẦU

1.1. Yêu cầu công cụ dụng cụ.

 • Máy mài sàn bê tông công nghiệp
 • Máy trộn sơn.
 • Cần trộn
 • Máy mài cầm tay
 • Rulo, chổi sơn, băng dính, thùng trộn vật liệu.

II. TRỘN VẬT LIỆU SƠN EPOXY

2.1 Trộn lớp lót PrimeSEAL PS60 – Bao gồm hai thành phần A và B

 • Đổ hai thành phần A và B lẫn với nhau trong thùng trộn.
 • Dùng máy trộn và thanh trộn chuyên dụng trộn đều hỗn hợp vật liệu trong hai đến ba phút.

2.2. Trộn vật liệu sơn Epoxy – Bao gồm hai thành phần A và B.

 • Dùng máy và thanh trộn chuyên dụng trộn đều thành phần A trong 3 phút
 • Đổ thành phần B vào thành phần A và trộn đều trong hai phút cho đến đến khi hỗn hợp vật liệu đồng nhất.
 • Trộn hỗn hợp A và B theo tỉ lệ part A/part B (Trong trường hợp chia nhỏ vật liệu trong mỗi thùng sơn)

2.3. Trộn vật liệu trám vá KeraCRETE NS50 – Bao gồm hai thành phần A và B.

 • Trộn hỗn hợp A và B theo tỉ lệ 1:1 cho đến khi đồng nhất.
 • Thời gian khô của hỗn hợp trên là rất nhanh (dưới 15 phút) vì vậy không nên trộn nhiều vật liệu trong một lần trộn để tránh lãng phí.

III. CÁC BƯỚC THI CÔNG LĂN SƠN EPOXY SÀN BÊ TÔNG NHÀ XƯỞNG

Trà bề mặt, vệ sinh.

Thi công sơn lớp lót epoxy :  sơn lót PrimeSEAL PS60– thi công 1 lớp

 • Thi công bằng rulo lông ngắn, chổi sơn hoặc máy phun sơn
 • Thời gian làm việc 60 – 90 phút
 • Thời gian đông cứng sơ bộ, thi công lớp tiếp theo 6 – 9 giờ

son-lot-epoxy

 • Trám, dặm vá bề mặt sàn bê tông bằng keo Epoxy chuyên dụng KeraCRETE NS50.

tram-be-mat-san-be-tong-truoc-khi-son-epoxy

 • Thi công lớp thứ 2 : sơn phủ có màu lớp thứ nhất KERASEAL ADO120(basecoat) .

Dùng rulo lăn một lớp sơn mỏng, hoặc đổ hỗn hợp sơn để cán một lớp mỏng làm basecoat .

 • Thời gian làm việc 60 – 90 phút
 • Thời gian đông cứng sơ bộ, thi công lớp tiếp theo 6-8 giờ
 • Mài tạo nhám, vệ sinh lại toàn bộ bề mặt.
 • Thi công lớp thứ 3: sơn phủ Epoxy  KERASEAL ADO120

 • Thời gian làm việc 60 – 90 phút
 • Thời gian đông cứng sơ bộ 6- 8 giờ
 • Mày Tạo nhám Vệ sinh lại toàn bộ bề mặt
 • Kiểm tra và sửa chữa.
 • Vệ sinh kiểm tra bàn giao.
DOWNLOAD PDF

Bài viết liên quan