×

Contact us

 • Mobile : 0903 907 563
 • Email : tudaiban@gmail.com
 • Add : 32 Le Duy Nhuan - TB Dist - HCM City
 • CAO SU KỸ THUẬT

  Sản xuất gia công và lắp đặt các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ cho các ngành, xây dựng, cầu cảng, chi tiết máy, cao su chịu dầu, chịu nhiệt, kháng hóa chất, bọc các lô trục cao su kỹ thuật, các sản phẩm cao su giảm chấn động, chặn xe, cao su ốp cột, ốp tường, các sản phẩm cao su kỹ thuật theo yêu cầu...

  Ron cao su

  Hiển thị một kết quả duy nhất

  TOP